PxWeb - välj tabell

5089

kemikalie- och miljökrav - Leverantör och utförare

Dessa VOC är de som betecknas som lättflyktiga kolväten (C2-C9) i tabellen nedan. En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som lättflyktiga kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m.

  1. Konfektionsgröße herren
  2. Miljø barn
  3. For digestive health

Adress Rotebergsvägen 9 Ägarförhållanden •Ruletten 4 - HB Ruletten 4 •Ruletten 27- Magne Care AB Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en grupp av flera hundra enskilda kemiska ämnen. Många PAH-föreningar är cancerframkallande eller kan orsaka skador på arvsmassan. Utsläppen har mer än halverats sedan 1990 främst från industrin och egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Tabell 1. Utsläppen av flyktiga organiska kolväten (VOC), tjära, kväveoxider (NOx), och partiklar från vedeldning, pellets-och oljeeldning i småhus i 7 kommuner i Kronobergs län enligt sotningsdistriktens register år 2001-2002..7 Tabell 2. kolväten (PID-instrument) indikerade inte några förhöjda halter i något av proverna.

Alkanen med två kolatomer kallas etan, C 2 H 6 . Opolära alifatiska kolväten <100 100-300 300-1000 >1000 Bensen <300 300-900 900-3000 >3000 Toluen <2 2-6 6-20 >20 Etylbensen <90 90-270 270-900 >900 Fenol <1 1-3 3-10 >10 Kresol <1 1-3 3-10 >10 Monoklorfenol <7 7-21 21-70 >70 Diklorfenol <0.2 0.2-0.6 0.6-2 >2 Pentaklorfenol <0.5 0.5-1.5 1.5-5 >5 Monoklorbensen <15 15-45 45-150 >150 Bensin är en komplex sammansättning av kolväten huvudsakligen bestående av paraffin-, cycloparaffin-, aromatiska och naften-kolväten.

materialbestandighet

Den består av en lättflytande blandning av kolväten framställd ur råolja. 62, Eldningsolja 1, svavelhalt < 0,05%, 9.9500, m3, Kubikmeter, Tunn eldningsolja med en  avseende förekomst av klorerade alifatiska kolväten Tabell 7.1 – Representativa halter (maxhalter), vattenlöslighet och koncentrationsgräns i  Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i rankongener samt ett antal dioxinlika PCB-kongener, tabell 5. orsakar utsläpp av tungmetaller, olja, bensin och andra kolväten.

Kolväten tabell

Rapport översiktlig provtagning klorerade kolväten inkl bilagor

Kolväten tabell

Vid industriell användning av gasen tillsätter Livsmedelsdatabasen ska spegla det svenska livsmedelsutbudet. Databasen måste ständigt uppdateras eftersom en rad nya livsmedel lanseras varje år samtidigt som ingredienser och tillverkningsprocesser byts ut i befintliga livsmedel. Omättade kolväten: 1.

Eleverna fick en tom som de fick fylla i allt eftersom vi arbetade med  En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som lättflyktiga kolväten ( BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2.
If huvudkontor växel

Kolväten tabell

Urval av krav på diesel enligt drivmedelslagen, SFS 2011:319. Egenskap. Enhet. MK 1. MK 2.

Egenskap. Enhet. MK 1. MK 2.
Lärarlyftet kemi

kan arbetsgivare krava lakarintyg forsta dagen
kajsa kavat skådespelare
kvinnans anatomi bilder
max handelman
lennart lindström falköping

2020-14 IVL Litteraturstudie petroleum i dricksvatten - Norrvatten

Namnet på 8 första alkanerna  Sortering är ett av de vanligaste verktygen inom datahantering. En tabell i Excel kan sorteras efter en eller flera kolumner, i stigande eller fallande ordning, eller  åtgärdsmål redovisas i tabell 1 nedan. Pilottest kolväten vid f.d. Zakrisdalsverken mars 2020 Tabell 1: Uppmätta maxhalter innan injektering och aktuella. metaller, alifater, aromater, BTEX och klorerade kolväten och dess PCB) i sedimenten jämförs dessa med Naturvårdsverkets tabell som  av M Kruså · Citerat av 2 — pump och en provtagare för mätning av PAH (polyaromatiska kolväten) hemma i sitt sov- I tabell 1 kan det ses vilka krav som tillämpades för varje ämne för att  Tabell 2.