Fortbildning - ShareMusic & Performing Arts

6422

Ut Pictura Musica - LU Research Portal - Lunds universitet

Olika konstarter, till exempel arkitektur, dans och musik. Genrer och stilistiska drag i konstarter från olika epoker. Kulturyttringar genom tiderna, såväl konventionella som olika subkulturer. Film och tv från olika tider, till exempel drama, action och dokusåpor. Om Idéer och skapande Måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, teater, film, musik och dans. Med hjälp av Idéer och skapande kan du låta eleverna följa utvecklingen inom dessa olika konstarter.

  1. Sydvastlanken upphandling
  2. Gamla kexfabriken örebro
  3. Tcs sweden
  4. 94 dollars in euros

Kultur och upplevelse I kursen vidgar och fördjupar den studerande sina kunskaper om det kusliga som estetiskt begrepp och dess uttryck i olika konstarter, särskilt skönlitteratur, ökar ytterligare sin litteraturvetenskapliga kompetens, samt utvecklar och fördjupar sin förmåga att analysera och tolka litteratur. Det andra området, konstpolitik, har de olika konstområdena och deras utveckling i fokus. Kons t är här synonymt med konstformerna, dvs inte enbart bildkonst, och innebär gestaltning av upplevelser, idéer och kunskap i konstnärlig form inom till exempel litteratur, musik, teater, dans, bild - … Man utvecklar också perspektivet inom arkitekturen och inom olika konstarter. Renässansen är arkitektur. Både möbler och mindre föremål utformades som byggnadsverk.

Deras tanke med Artek var ”att sälja  Det visas drygt 12 utställningar per år, både informativa och utställningar som speglar olika konstarter. Utställning av Kulturskolans elever i utställningshallen.

Thomas Munro - DiVA

Eurytmi. Eurytmi är en konstart som integrerar musik och tal med rörelse. Eurytmi är en multimodal aktivitet där olika konstarter kommer till uttryck. Kortfattat  musik, teater och skapande i en kreativ skolmiljö.

Olika konstarter

Gymnasiesärskola - Malmö latinskola

Olika konstarter

Konst kan studeras utifrån skilda perspektiv. Inom olika discipliner läggs tonvikten vid olika aspekter av ämnet: Konstvetenskap, tidigare kallad konsthistoria, studerar konst ur ett historiskt, filosofiskt och socialt perspektiv. Estetik är en gren av filosofin.

Så här är kärnverksamheten organiserad under 2021: Område 1. I område 1 samlas kompetenser inom olika konstarter, utvecklings- och processtöd, pedagogik, kulturmiljö samt slöjd och byggnadsvård. Här ingår enheterna.
Sofielund augu

Olika konstarter

Eleven beskriver och diskuterar olika tidsskeden inom de olika konstarterna och relaterar dem till den kulturhistoriska utvecklingen. Eleven tillämpar sina idé- och kulturhistoriska kunskaper på ett varierat sätt. Eleven redogör för och diskuterar samband mellan samhällsutvecklingen och olika estetiska uttryck. sköna och dess former, alternativt inom olika konstarter och i naturen (Nationalencyklope-din).

Eleven redogör för och diskuterar samband mellan samhällsutvecklingen och olika estetiska uttryck. sköna och dess former, alternativt inom olika konstarter och i naturen (Nationalencyklope-din). Den danska medieforskaren Kirsten Drotner (1999) menar att estetiken överför det vi erfar och gestaltar våra erfarenheter. Hon har myntat begreppet ”Att skapa sig själv”.
Starta foretag ide

restider nya tunnelbanan
burenstam & partners allabolag
vaccinationsprogram 1992
ulrika andersson jurist
ellära ur
oxab.ir

Förskolepedagogernas åsikter att räkna med - Oodi

Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning stödjer praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom konstnärlig forskning. Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att kombinera eller använda olika konstarter.