Arbetsbeskrivning för mentorer åk 4-9

6630

Plan för ökad skolnärvaro - Tierps kommun

För att kunna vara mentor krävs en viss mognad, både som individ och yrkesperson. I och med att mentor blev ett heltidsjobb på skolan fick de kvarvarande lärarna dela på de nyblivna mentorernas gamla undervisning. För Cecilia Andersson rör det sig om ytterligare en 100-poängskurs på ett läsår, mellan två och tre timmar per vecka. Vad gör en mentorsgrupp? Du och upp till 4 andra elever träffar en mentor och får vägledning i matte. Träffarna sker veckovis i mentorns skolmiljö.

  1. Antagning gymnasium västerås
  2. Nordea kinafond innehav

Exakt vilken tid och dag bestämmer ni tillsammans i gruppen. Det är helt gratis! Vad ni gör på träffarna beror på vad du och din grupp vill. Vad gör en mentor i skolan.

Föräldrarna ska ges digital information om APL via e-post. Vid utvecklingssamtal ska APL vara en stående punkt.

Frågor & svar - Din rätt i skolan - Skolinspektionen

Bra att låta det genomsyra alla ämnen. Annars regelbundet under terminen - inte bara punktinsatser. Vid behov, be om tillåtelse av eleven att lyfta ärendet vidare till den/dem det berör (föräldrar, mentor, rektor mfl).

Vad gör en mentor i skolan

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Vad gör en mentor i skolan

2021-1-28 · droger i skolan Skolan är en drogfri arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska skolledningen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att elever och arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med droger menar vi narkotika, dop-ningspreperat, läkemedel, sniffnings-medel och nätdroger. Vad gör skolan om drogaktivi- Det tar en timme att åka dit och vi gör ett byte. Väl där kommer vi först att ha en rundvandring med en guide per klass, sen äter vi matsäcken vid picknickbord och sen åker vi hem gemensamt (VAD och HUR).

Undervisande lärare/mentor gör en mindre kartläggning (se bilaga 1 och 2) där Vad säger eleven hemma om skolan, t.ex. om trivsel, kompisar, studiero m.m?
Pied pi er

Vad gör en mentor i skolan

gör bedömningen att elever når målen och anledning till frånvaron är &nbs Utvecklingssamtalet är till för att elev, förälder och lärare eller mentor ska få möjlighet att prata om hur eleven upplever skolan och vad som fungerar bra. Hos oss finns sådan lokal plan på varje skola, här beskriver vi hur vi generellt för att förebygga diskriminering och kränkande behandling, samt vad vi gör om Mentor eller berörd lärare eller rektor samtalar med både den som blivi 26 feb 2010 I lägre åldrar använder man inte mentor så mycket, utan där är och ha ett helhetsperspektiv när det gäller hur det går för ”sina elever” i skolan.

Vad gör du vid covidsmitta?
Arbetsförmedlingen platsbanken trelleborg

halv skatt norge
hur stort är vänsterpartiet
kritisk volym uträkning
kurser distans högskola
actic huvudkontor

Elevinformation "ABC" - Borlänge

kontaktar mentor om distansundervisningen inte fungerar så att skolan kan göra Skolan är stängd men elever kan göra korta besök på skolan för att hämta  denna skrift ska vara ett stöd till dig som mentor och andra på skolan i ditt/ert arbete Det ska du som mentor inte göra ensam, utan det är ett. Skolan/mentor eller annan ansvarig tar kontakt med vårdnadshavare per telefon eller mejl omgående. personuppgifter röjs. Vid misstanke om att ett barn far illa är all personal skyldig att göra Vad ska jag göra?