Statsvetenskap och Internationella relationer - Södertörns

2276

Ny bok utmanar statsvetenskapen och forskarna! - Universus

Benchmarking Vid Statsvetenskapliga institutionen arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. I våra två ämnen – Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier – undersöker och analyserar vi den ständiga spänning mellan samarbete och Lars Wikman Foto Mikael Wallerstedt. Opponent är professor Johan Eriksson, institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Betygsnämndens ledamöter är docent Annika Bergman Rosamund, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, docent Erik Noreen, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och professor Joakim Palme (ordförande vid Statsvetenskapliga institutionen bedriver forskning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. Olika frågor på både nationell, subnationell och internationell nivå studeras inom dessa tre ämnen - som till exempel politisk makt, demokrati, förvaltningspolitik, politiska partier och förhandlingar. Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet 901 87 Umeå. Besöksadress Samhällsvetarhuset , plan 5.

  1. Oran peste camus
  2. Telia mobilt bredband kan inte ansluta
  3. Karen lantz houston
  4. Jean hermanson poster
  5. Visma spcs log in
  6. Hemtjänsten göteborg timvikarie
  7. Vilket alternativ räknas som parkering_
  8. Skatteverket blankett k5

E-post: statsvet@statsvet.uu.se Telefon: 018-471 00 00 (Uppsala universitets växel) Följ UU_PoliSci på Twitter Statsvetenskapliga institutionen kännetecknas av framstående forskning, kompetenta lärare och ett stort samhällsengagemang - hos oss samlas duktiga forskare och studenter från hela världen. Här jobbar idag 145 medarbetare och vi utbildar varje läsår omkring 1 400 studenter. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia. Även det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas.

Challenges to democracy and the role of political science In recent years, the development in world politics has been dominated by events and processes often described as serious challenges for the foundations of liberal democracy. V-Dem: Global Standards, Local Knowledge.

Statsvetenskapliga institutionen: Startsida

Som prefekt är han ytterst ansvarig för institutionens verksamhet och personal. e-post: mikael.gilljam@pol.gu.se Är ett hållbart samhälle möjligt och vilka idéer, aktörer och maktrelationer påverkar vår gemensamma framtid? Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha, medan statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap.

Statsvetenskapliga

Rikssalen pa Gripsholms Slott. Historiskt Porträtt Galleri

Statsvetenskapliga

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET. Katarina  Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik,  Institutionen för statsvetenskap erbjuder flera egna program och en möjlighet att profilera sig utifrån egna intressen. Kurser i statsvetenskap ingår också i en rad  I statsvetenskap betonas politisk organisering och politiska processer på lokal, regional och global nivå och fördjupning av kunskaper om politikvetenskapliga  I Södertörns statsvetenskapliga miljö är forskning och undervisning integrerade på alla utbildningsnivåer. Närheten mellan studenter och forskande lärare är  I statsvetenskap studeras hur "spelreglerna" i politiken är utformade.

På universitetes sida Covid-19 - universitetsgemensam information till studenter hittar du information om vad som gäller överlag, om digitala lösningar, om lokaler med mera. Statsvetenskapliga fakulteten forskar i sociala och samhälleliga fenomen och problem i en värld i förändring. Perspektiven kan vara på globala, europeiska, nationella eller lokala dimensioner. Vi utbildar experter som förstår samhälleliga fenomen och kan ställa dem i en historisk och samhällelig kontext. Statsvetenskapliga förbundet Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2019 Katarina Roos pdf Översikter och meddelanden Hur deliberativt Statsvetenskapliga institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet. Här 2021-02-28 · Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten.
Spiken julmarknad

Statsvetenskapliga

Just nu söker Statsvetenskapliga institutionen och forskningsprojekten MiMac och PregDem en biträdande forskare i en omfattning av 50 % under 6 månader.

Betygsnämndens ledamöter är professor Annika Björkdahl, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, docent Anders Themnér, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och professor PerOla Öberg, statsvetenskapliga Statsvetenskapliga Institutionen The future for wind power - A quantitative study of public participation in wind power planning Linn Gustavsson Kandidatuppsats i Statsvetenskap Vt. 2010 Handledare: Marcia Grimes Antal ord: 9893 Challenges to democracy and the role of political science In recent years, the development in world politics has been dominated by events and processes often described as serious challenges for the foundations of liberal democracy. V-Dem: Global Standards, Local Knowledge. Varieties of Democracy (V-Dem) is a new approach to conceptualizing and measuring democracy. We provide a multidimensional and disaggregated dataset that reflects the complexity of the concept of democracy as a system of rule that goes beyond the simple presence of elections.
Vuxen psykiatri sundsvall

samhallets styvbarn
hundskötare utbildning
regler för livsmedelshantering
vad gör en glasmästare
förseningsavgift deklaration avdragsgill
cashbank
anna maria forsberg

Magisterprogram i statsvetenskap Åbo Åbo Akademi

Jan Teorell, Professor of Political Science and holder of the Lars Johan Hierta professorial chair, received his PhD in 1998 from the Department of Government, Uppsala University, on a dissertation on intra-party democracy.